Neden Connect

Neden Connect

Neden Connect


Connect'in kurumunuz için sağlayacağı faydalar...


Stratejik

Temel İşlere Odaklanmak

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezinin kendine özgü sorunları ile ilgilenmekten kendi işinize odaklanmakta zorluk

Çağrı Merkezi ile ilgili tüm faaliyetlerinizi Connect yürütür, siz de ana faaliyet alanlarınıza odaklanabilirsiniz.

Yenilikçilik

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi uygulamaları, teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip etmekte; yeni yöntem ve iş yapış biçimlerini hayata geçirmede karşılaşılan güçlük

Çağrı Merkezi uygulamaları ile ilgili gelişmeleri Connect takip eder; iş yapış biçimlerini gözden geçirip sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürür

Yüksek Teknoloji

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi uygulamaları ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmeler doğrultusunda yeni yatırımlar yapma zorunluluğu

Teknolojik değişim ve gelişmeleri Connect düzenli olarak takip eder ve gerekli yatırımları yapar

Pro-aktif Yaklaşım

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Müşteriler tarafından dağınık olarak farklı kanallar aracılığı ile iletilmiş olan bilgilerin bir merkezde toplanması ve bu bilgilerin geleceğe yönelik kullanımında karşılaşılan güçlükler

Müşteriler tarafından Çağrı Merkezi'ne iletilen, talep, ihtiyaç ve beklenti gibi önemli verileri Connect analiz ederek müşterilerin gelecekteki beklentilerini ve pazar ihtiyaçlarını pro-aktif olarak tespit eder, gerekli aksiyonların başlatılmasını sağlar

Yeni İletişim Kanalları

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Sürekli değişen ve artan müşteri beklentileri doğrultusunda, telefon dışında yeni iletişim kanalları konusundaki talepleri karşılama güçlüğü

Connect mevcut iletişim kanallarınıza ek olarak, web, e-mail vb. yeni kanallar aracılığı ile müşterilerinize çeşitli ve etkin iletişim seçenekleri sunar

Operasyonel Mükemmeliyet

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Uzmanlık gereken farklı faaliyet alanlarının bir arada ve tam olarak sunulma zorunluluğu

Çağrı Merkezi yönetimi bileşenlerinden olan, stratejik planlama, iş süreci yönetimi, insan kaynağı ve teknolojik alt yapı Connect tarafından bir arada ve eksiksiz olarak sunulur

Rekabet Avantajı

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Uzmanlık gereken farklı faaliyet alanlarının bir arada ve tam olarak sunulma zorunluluğu

Çağrı Merkezi yönetimi bileşenlerinden olan, stratejik planlama, iş süreci yönetimi, insan kaynağı ve teknolojik alt yapı Connect tarafından bir arada ve eksiksiz olarak sunulur

Bilgi Güvenliği

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Bilgi güvenliği yönetimi için gerekli teknik alt yapı ve süreçlerin oluşturulma zorunluluğu

Connect, ileri teknolojiye sahip alt yapısı ile yedeklenen bilgisayar, tele-komünikasyon sistemleri ve bilgi güvenliği ile ilgili detaylı iş süreçleri sayesinde etkin bilgi güvenliği yönetimi sağlar

Sonuç Odaklı Pazarlama

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Müşteriler tarafından iletilen bilgilerin bir merkezde toplanarak gerekli faaliyetler için kullanılma ihtiyacı

Connect, müşteri bilgileri, tercihleri, demografileri ve firma için önemli olan veya olmayan tüm bilgileri sürekli ve düzenli olarak firmaya aktarır

Şeffaflık

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Firmanın, müşterilerinden farklı kanallar aracılığı gelen tüm verileri merkezi olarak takip ve analiz etme zorluğu

Connect, kuruma yönelik tüm süreç ve verileri açıklıkla paylaşır; talep edildiği takdirde müşteri görüşmelerini dinler, performans metriklerini takip eder ve bu alanda kurum için özelleştirilen detaylı raporları sunar


OPERASYONEL

İş Tasarımı

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi işleyişi ile ilgili tüm detayların işe başlangıç öncesinde tam olarak belirleme zorunluluğu, ön tasarımda karşılaşılan zorluklar sebebiyle sonradan çıkabilecek işleyiş problemleri

İhtiyaçlarınızın tam olarak anlaşılabilmesi için Connect, Çağrı Merkezi Yönetimi konusunda uzman danışmanları tarafından detaylı süreç çalışmaları yapar ve firmanızın çağrı merkezi faaliyetleri ile ilgili hizmet tasarımı ve süreçlerini sanal olarak hazırlar. Ayrıca Connect, bir pilot çalışma yaparak, Çağrı Merkezi faaliyete geçmeden önce tüm görev ve sorumlulukların ve iş süreçlerinin kontrolünü yapar

Uzmanlık

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi işleyiş ve yönetiminin uzmanlık gerektirmesi

Connect, birçok Çağrı Merkezi'nın kuruluş ve gelişim aşamasında bulunmuş olmanın getirdiği tecrübeyi ve Çağrı Merkezi konusunda Türkiye'nin en kapsamlı eğitim ve danışmanlık bilgi birikimini sunar

Hizmet Mükemmeliyeti

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezinde hizmet mükemmeliyetine ulaşabilmek için, stratejik planlama, teknolojik alt yapı, iş süreci yönetimi, bilgi ve insan kaynağı yönetimi gibi farklı faaliyetlerin eksiksiz ve profesyonel olarak sunulması

Connect yöneticilerinin uzun yıllar Çağrı Merkezi sektörü içerisinde bulunmuş olmaları ve sektör yapılanmasında aktif rollerinin olması nedeniyle, bir Çağrı Merkezi'nin olmazsa olmaz bileşenlerinden olan stratejik planlama, iş süreci yönetimi, insan kaynağı ve teknolojik alt yapının bir arada ve eksiksiz olarak tedarik eder

Hizmet Yelpazesi

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Değişen müşteri talepleri ve hızla artan müşteri beklentileri doğrultusunda yeni hizmet alanları yaratma ve yönetme ihtiyacı

Connect yöneticilerinin uzun yıllar Çağrı Merkezi sektörü içerisinde bulunmuş olmaları ve sektör yapılanmasında aktif rollerinin olması nedeniyle, bir Çağrı Merkezi'nin olmazsa olmaz bileşenlerinden olan stratejik planlama, iş süreci yönetimi, insan kaynağı ve teknolojik alt yapının bir arada ve eksiksiz olarak tedarik eder

Katma Değerli Hizmet Sunumu

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Ek kaynak olmaksızın katma değerli hizmet yaratma ve sunmada güçlük

Connect, geniş hizmet yelpazesi ve çok kanallı çözüm seçeneği ile şirketlerin müşterilerine katma değerli hizmet yaratma ve sunma olanağını sağlar

Teknolojik Alt Yapı

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi alanındaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve bu alanda yatırım yapma zorunluluğu

Teknolojik gelişmeler yakından takip edilir, bu alanda gerekli yatırımlar yapılır ve müşteriye özel teknik alt yapı sunulur

Çalışma Saatleri

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Sınırlı saatler süresince hizmet verebilme imkanı

365 gün, 24 saat kesintisiz hizmet sunulur

Kaynak Yönetimi

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Belirli dönemlerde artış gösteren yoğunluk doğrultusunda istihdam zorunluluğu

Connect'in mevcut çalışan kapasitesi ile yoğun dönemlere hızlı adaptasyon sağlanır

CRM Yazılımları

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

CRM uygulamaları için kuruma özel yazılım geliştirme ihtiyacı, sürekli değişen talepleri şirket içinde yönetmekte yaşanan sorunlar

Müşterilerin kendi yazılımlarını kullanma olanağının yanı sıra Connect, kurum için özelleştirilmiş yazılımı kolaylıkla ihtiyaçlara göre uyarlar, bu konuda tecrübeli insan kaynaklarını bulundurur

Kurulum

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Özellikle çalışan kaynağı ve alt yapı gereksinimleri nedeniyle, çağrı merkezi kurulum işlemlerinin uzun sürmesi

Çalışan kaynağı ve alt yapı gereksinimlerinin Connect tarafından kısa sürede karşılanabilmesi nedeniyle kurulum işlemleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir

Hızlı Çözüm Sağlayabilme

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Sık değişen müşteri ihtiyaç ve artan müşteri beklentilerine hızlı adaptasyon gerekliliği doğrultusunda yeni yöntemler belirleme, aksiyonlar alma konusunda yavaşlık

Gerek Connect tarafından pro-aktif olarak tespit edilen yeni ihtiyaçlar, eğilimler; gerekse firmanın kendisi tarafından iletilen talepler; kuruma özel atanan Müşteri İlişkileri Yöneticisi tarafından en kısa sürede ele alınır ve bu doğrultuda hızlı çözüm üretilir

Kriz Yönetimi

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Tele-komünikasyon ve bilgisayar sistemlerinde, kriz yönetimi için gerekli alt yapının oluşturulma zorunluluğu

Acil ve kriz durumlarında, Connect sayesinde merkez dışında kesintisiz ve problemsiz çalışma imkanı elde edilir

Çağrı Kayıt Sistemleri

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Müşteri çağrılarının kaydedilmesi için teknolojik yatırımın gereksinimi

Firmaların talepleri doğrultusunda Connect tüm müşteri görüşmelerini kaydeder, böylece iş yapış biçimleri bu doğrultuda yeniden düzenlenebilir, ve bu veriler süreç ve performans geliştirme çalışmalarında kullanılabilir

Hizmet Seviye Anlaşması

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Müşterilerinize sunulacak hizmetin tüm parametrelerini belirleme ve bu kriterleri ölçme ve değerlendirme için gerekli sistemlerin kurulması

Kurulum öncesi, Connect ile yapılan süreç çalışmaları sonucunda sunulacak hizmetlerle ilgili performans metrikleri, hizmet düzeyi kriterleri belirlenir. Connect tüm değerlendirme kriterlerini içeren detaylı bir hizmet seviye anlaşması hazırlar. Bu kriterlerinin beklenen standartlarda sağlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da önceden belirlenir, taahhütlerin gerçekleştirilmesi Connect tarafından güvence altına alınır

Raporlama ihtiyaçları

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı Merkezi ile ilgili faaliyetlerin düzenli olarak takip edilme zorunluluğu

Connect, detaylı ve kurum için özelleştirilebilen raporlara dilediğiniz anda ulaşabilmenizi sağlar

Merkezi Veri Ambarı

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Farklı kanallar aracılığı ile iletilen bilgilerin ortak bir veri ambarında toplanabilme güçlüğü

Connect, dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlayarak, istenilen bilgiye kısa zamanda ulaşabilme olanağı sunar

Kalite ve İyileştirme

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Dağınık olarak bulunan verilerin bir araya getirilerek süreç iyileştirme faaliyetlerini başlatma güçlüğü

Connect Çağrı Merkezi'nde toplanan, firma için önemli tüm veriler sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin iyileştirmesi için kullanılır

İş Gücü Yönetimi

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Gerekli yetkinliklerin belirlenerek, ilgili pozisyonlara yönelik çalışanların işe alım süreçlerinin uzun ve zahmetli olması. Çağrı merkezi gibi özel uzmanlık isteyen faaliyet alanlarında çalışan müşteri temsilcilerinin yönetimi konusunda uzmanlık gereksinimi. Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu sağlamada güçlük

Connect yöneticilerinin uzun yıllar Çağrı Merkezi sektörü içerisinde bulunmuş olmaları nedeniyle, çalışanların işe alımı, iş gücü yönetimi gibi faaliyetler en etkin şekilde yönetilir

Kaynak Sürekliliği

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele edebilme zorluğu

Connect işten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele edebilir ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirebilir


FİNANSAL

İlk Yatırım Maliyeti

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Firmaların çağrı merkezi konusunda bütünü ile yatırım yapma zorunluluğu, ilk yatırım maliyetinin yüksekliği

Connect, kullandıkça ödeme olanağı ile ilk yatırım maliyetinin çok düşük olma avantajını sunar

Sermayenin Ana Faaliyet Alanlarına Yönlendirilmesi

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı merkezi alanında teknolojik alt yapı ve insan kaynakları gibi konularda yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması

Connect sayesinde sermayenin Çağrı Merkezi dışındaki ana faaliyet alanlarına yönlendirilerek, doğrudan gelir getiren konulara yatırım yapılabilir

Telefon Sistemi Bakım ve Güncelleme Maliyetleri

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Firmaların telefon sistemlerinin bakım ve gerektiğinde güncelleme maliyetlerinin yüksekliği

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ile Connect gerekli bakım ve güncellemeleri düzenli olarak gerçekleştirir

Maliyet Kontrolü

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Çağrı merkezinde maliyet kontrolü yapabilmek için farklı yaklaşım ve/veya sistemlerin hayata geçirilmesi gerekliliği

Connect ABC (Faaliyet Tabanlı Maliyet) Yaklaşımı ile maliyet düşürücü aksiyonlar alır

Gelir Artışı

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Sürekli artan ve çeşitlenen müşteri beklentilerinin karşılanamaması durumunda müşteri kayıplarının yaşanması

Connect ile profesyonel müşteri hizmetleri sunulur; müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması durumunda da müşteri sadakati artar ve buna bağlı olarak satış rakamları yükselir

Direkt Personel Maliyetleri

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Firmalar için önde gelen maliyet kalemlerinden biri olan personel maliyetlerinin yüksekliği

Yetkin müşteri temsilcilerinin işe alım süreçleri Connect tarafından gerçekleştirilir ve direkt personel maliyetleri Connect tarafından karşılanır

Eğitim ve Gelişim Maliyeti

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Gerek yetkinlik geliştirici gerekse ürün/hizmete özgü teknik eğitimlerin organize edilme ve bilgilerin düzenli olarak güncellenme güçlüğü

Connect'in Çağrı Merkezi eğitimi konusunda uzman danışmanları tarafından profesyonel eğitim programları düzenlenir, gerek ürün/hizmet odaklı teknik eğitimler gerekse yetkinlik geliştirme eğitimleri düzenli olarak güncellenir. Çalışanların gelişim alanları tespit edilir ve sürekli gelişim sağlanır

İş Gücü Fazlası

FİRMA İÇİNDE ÇÖZÜM

CONNECT ÇÖZÜMÜ

Özellikle belirli dönemlerdeki yoğun iş yükünü karşılayabilmek için, yoğun olmayan diğer dönemlerde ihtiyaç duyulandan daha fazla çalışan istihdam etme zorunluluğu

Connect'in mevcut çalışan kapasitesi ile yoğun dönemlere hızlı adaptasyon sağlanır