İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları


  • İşin niteliğine, pozisyonun ihtiyaçlarına ve beklenen yetkinliklere göre personel temin edilmesi
  • Çalışanların mevcut ve sonraki pozisyonları için kendilerini geliştirme ortamının sağlanması ve sürekli eğitimler düzenlenerek çalışanlara yatırım yapılması
  • Çalışanına yatırım yapan bir firma olarak organizasyonun ihtiyaçlarına göre bireylerin performanslarını ölçmek, takip etmek ve geri bildirimde bulunarak kariyer yollarının planlanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
  • Rekabet koşulları göz önünde bulundurularak ödüllendirmeye dayalı adil bir ücretlendirme politikasının uygulanması.