Dış Kaynak Kullanımının Faydaları

Dış Kaynak Kullanımının Faydaları

Dış Kaynak Kullanımı (Business Process Outsourcing - BPO)


Dış Kaynak Kullanımı (Business Process Outsourcing - BPO) , firmaların odaklanmaları gereken temel iş konuları üzerinde yoğunlaşarak, bazı dahili iş süreçlerini ilgili konularda profesyonelleşmiş şirkelere devretmesi anlamına gelir. Firmalar ana faaliyet konuları dışındaki diğer işleri hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda maliyetlerini kontrol altına alabilmek amacı ile bu alanda uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcısına aktarmakta ve böylece temel faaliyet alanına odaklanabilmektedirler. Dış Kaynak kullanımının en çok gerçekleştirildiği sektörler "bilişim hizmetleri", "insan kaynakları hizmetleri" ve "çağrı merkezi hizmetleri" dir.

Çağrı merkezi kurmak oldukça maliyetli bir uğraş olmakla birlike bir çağrı merkezini işletmek için ayrı bir uzmanlık bilgisi gerekmektedir. Bu nedenle günümüzde binlerce kuruluş çağrı merkezi hizmetini dış kaynak kullanımı ile sağlamaktadırlar.

Çağrı merkezi ihtiyacınız için dış kaynak kullanımının avantajları ise...


Ana Faaliyet Alanlarına Odaklanabilme

 • Call Center'ın outsource edilmesi ile birlikte, şirketlerin temel iş alanındaki faaliyetlerini, bu alanlarda uzman firmalara devrederek ana faaliyet alanına yoğunlaşabilmesi
 • Uzman olunan ana işe daha fazla enerji ayrılması sayesinde rekabet avantajı sağlanması

Maliyet Kazanımları

 • Teknolojik yatırım maliyetlerinde düşüş
 • Telekom giderlerinde düşüş
 • Telefon sistemi bakım ve güncelleme maliyetlerinde düşüş
 • Direkt personel maliyetlerinin sona ermesi
 • Dolaylı çalışan maliyeti olan eğitim, gelişim maliyetlerinin sona ermesi
 • Sermayenin çağrı merkezi dışındaki ana faaliyet alanlarına yönlendirilerek, doğrudan gelir getiren konulara yatırım yapılabilmesi

Hizmet Mükemmeliyeti

 • Profesyonel eğitim, gelişim ve performans değerlendirme programları ile yetkinlik ve bilgi düzeyleri yüksek personele sahip olunabilmesi
 • Düzenli çağrı izleme takip sistemleri ve performans metrikleri ile hizmet mükemmeliyetinin sağlanması
 • Düzenli performans değerlendirme sistemi sayesinde profesyonel müşteri hizmeti sunulması
 • Web, e-mail vb. telefon dışındaki iletişim kanallarının artırılması ile birlikte müşterilerin daha etkin olarak kuruma ulaşmasının sağlanması
 • Müşteri memnuniyet ve sadakatinin artırılması

Farklı Hizmet Seçenekleri

 • İlgili firmanın hizmet seçeneklerine de bağlı olarak; gelen çağrı karşılama hizmetinin yanı sıra, tele-marketing, tele-satış, veri güncelleme vb. farklı hizmet seçeneklerinden yararlanabilme
 • İlgili hizmetlerden istenildiği zaman aralıklarında, istenildiği kadar yararlanabilme

Teknoloji

 • Teknolojik gelişmelerin outsource şirket tarafından takip edilerek bu alanda gerekli yatırımların yapılması
 • En yeni teknolojilere ne uygun maliyette gerektiği kadar sahip olunabilmesi

Risklerin Azaltılması

 • Dönemsel iş yükü artışı/azalışı; işten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlarla ilgili risklerin devredilmesi
 • İlk yatırım riskinin olmaması
 • Personel alım sürecinin devredilmesi
 • Artan ihtiyaçlar doğrultusunda personel alım zorunluluğunun ortadan kalkması
 • Eğitim ve gelişim programları ile ilgili sorumluluğun devredilmesi
 • İnsan Kaynaklarında performans değerlendirme ile ilgili sorumluluğun devredilmesi

Esneklik Kazanılması

 • Büyümenin ve küçülmenin öngörülmediği durumlarda outsource şirketin devreye sokulması
 • Gün / ay içindeki artan iş yükünün karşılanmaması durumlarda esneklik kazanılması

İşe Değer Katılması

 • Dağınık pek çok farklı kanaldan ulaşan müşteri ile ilgili her türlü bilginin tek bir kanalda merkezi olarak toplanması ile etkin bilgi yönetimi
 • Çağrı merkezinde toplanan müşteri verilerinin uzmanlar tarafından incelenerek süreç iyileştirme çalışmaları için aksiyonlar başlatılması
 • Uzman kadrolar tarafından hizmet seviyesi ve benzeri performans standartlarının düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyon alınması
 • İşle ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz detaylı raporların düzenli olarak sunulması
 • Profesyonel müşteri hizmetleri sunulması ile birlikte müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması durumunda müşteri sadakatinin yükselmesi ve satışların artması