Çağrı Merkezi Danışmanlık

Çağrı Merkezi Danışmanlık

Çağrı Merkezi Danışmanlık

Çağrı merkezi kurmak, yönetmek, başarısını sürdürmek insan ve teknolojinin yoğun olarak entegre olduğu bu sektöre yabancı olanlar için oldukça karmaşık bir süreçtir. Gerek müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamak, gerekse maliyeti kontrol altında tutarak verimliliği arttırmak açısından çağrı merkezini etkin ve verimli yönetmek bu alandaki profesyonellerin önceliği durumundadır.


Uzun yıllar çağrı merkezi kurucusu ve yöneticisi olarak edindiğimiz deneyimlerle güncel problemler ve çözümlerini içeren, yaşanmışlığa dayanan bir danışmalık hizmeti sunmaktayız. Amacımız bu sektörde hizmet vermek isteyip nereden başlayacağı konusunda tereddütleri olanlara verimini, karlılığını ve varsa eksiklerini tamamlamayı arzulayan çağrı merkezi yöneticilerine destek olmaktır. Bu kapsamda;


 1. Anahtar Teslim Çağrı Merkezi Kurulumu
 2. Operasyon Destekli Yapılandırma

hizmetlerini sunmaktayız.


1- Anahtar Teslim Çağrı Merkezi Kurulumu Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler ;

1. Müşteri Hizmetleri ve süreçleri mevcut Durum Analizi’nin yapılması

2. Şirket Hedefleri doğrultusunda şirket tratejisi ile doğru orantılı olarak Çağrı Merkezi hizmet modelinin oluşturulması

3. Kaynak Planlama

4. Teknik İhtiyaç Analizi-Çağrı Merkezi sistemlerinin seçimi

 • Bilgisayar Seçimi
 • Kulaklık Seçimi
 • Santral
 • Call Center Sistemleri
 • Kayıt Cihazı
 • Server Yapılandırma
 • Hat Yapılandırma
 • İnternet Bağlantıları
 • Firewall
 • MS CRM Yapısı
 • Raporlama Sistemleri
 • Felaket Kurtarma Senaryosu Yapılandırma

5. Çağrı Merkezi Yapılandırma-Organizasyonel Yapı ve iş tanımlarının oluşturulması

6. Operasyonel Yapılandırma

7. Eğitim Planlama

 • Müşteri Temsilcisi Telefonda İletişim Eğitimi
 • Çağrı Merkezi Yönetici Eğitimi
 • Takım Lideri Eğitimi
 • Operasyonel Verimlilik Eğitimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Oluşturma Eğitimi

8. İş Süreçlerinin Oluşturulması

 • Çağrı Merkezi Süreçleri
 • Backoffice Süreçleri
 • Operasyon Süreçleri
 • İnsan Kaynakları Süreçleri
 • İnsan Kaynakları Süreçleri
 • Organizasyon Şema Yapılandırması
 • İş ve Görev Tanımları Oluşturma
 • Personel Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Yönetici Seçimi
 • Ücret Sistemi Yapılandırması
 • Performans Yapılandırma
 • İşe Alım- Seçme Yerleştirme
 • Kariyer Yolu Planlama

9. Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi ve Performans sisteminin geliştirilmesi

2- Operasyon Destekli Yapılandırma Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler;

1. Çağrı Merkezi Müşteri Hizmetleri Süreçleri Tasarlama
 • İş Süreçleri Oluşturma
2. Kaynak Planlama
3. Verimlilik Yönetimi
4. Raporlama
5. Performans Yönetim Sistemi Tasarlama
6. Kalite Yönetim Sistemi Tasarlama