Back Office

Back Office

Back Office

Veri Güncelleme,

  • Firmanız müşterileri veya potansiyel müşterilerinin elektronik olmayan ortamda yer alan müşteri bilgilerinin, elektronik ortama girişinin yapılması, bilgilerin sınıflandırılarak veri tabanı oluşturulmasıdır.
  • Firmanız tarafından iletilen veri tabanındaki bilgiler, Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından incelenerek, önceden mutabık kalınan süreler içerisinde gerekli aramalar gerçekleştirilir ve veri tabanınızdaki tüm bilgilerin güncelleştirilmesi sağlanır.
    Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz, telefon ile iletişim dışında, e-mail, faks ve diğer iletişim kanallar aracılığıyla da veri güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.

Evrak Tanzim Etme,

  • Nihai müşterilerimiz tarafından gönderilen ve/veya Kurumsal Müşterimizin talep ettiği çeşitli konularda kendisinde bulunan/toplanan evrakların (anket formları, müşteri bilgi kartları, başvuru formları, öneri, istek, şikayet formları) yaş grubu, tüketim alışkanlıkları, bağlılık dereceleri, kullanım alışkanlıkları ya da Kurumsal Müşterinin talep edeceği segmentasyon kırılımlarına göre klasörlenlemesi ve arşivlenmesi gerçekleştirilir. Klasörlenen ve arşivlenen müşteri bilgilerinin Kurumsal Müşterimize analiz edilerek raporlanması yapılır.

Postalama,

  • Satış veya verilen hizmet sonrasında nihai müşterilerin taleplerinin karşılanarak almış oldukları ürün veya hizmet ile ilgili talep ettiği dökümanların (broşür,katalog) iletişim adresine gönderimi sağlanır. Kurumsal Müşterimizin talebi doğrultusunda sözleşme ve ürün teslimatı yapılır.

Database Düzenleme

  • Kurumsal Müşterimizin, ürün, hizmet ya da nihai müşterileri ile ilgili bilgileri kaydettiği veri tabanının, Kurumsal Müşterinin belirleyeceği ya da Connect uzmanlığı ile tavsiye edilecek kriterlere göre tasarlanması ve verilerin tanzim edilmesi hizmetimizdir.

Faturalama İşlemleri

  • Faturalama konusunda eğitimli Connect personeli tarafından firmanıza ait faturaların düzenlenmesi ve müşterilerinize iletim işlemleri gerçekleştirilir.