Outbound

Outbound

Outbound

Telefonda Satış,

 • Telefonla satış teknikleri konusunda eğitimli ve deneyimli Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından potansiyel müşterileriniz aranarak, ürün ve hizmetleriniz tanıtılır ve aktif satış faaliyeti gerçekleştirilir. Telefonla satış aktivitelerimizin başarısı sürekli olarak ölçülür ve bu faaliyetlerle ilgili detaylı raporlar dilediğiniz periyotlarda bilginize sunulur.

Pazarlama,

 • Çalışanlarımız tarafından çeşitli kaynaklardan yararlanılarak firmanız gereksinimleri doğrultusunda satış ipucu oluşturulur.
  Çağrı Merkezi çalışanlarımız tarafından yaratılmış ya da firmanız tarafından iletilmiş olan satış ipuçları değerlendirilerek gerçekleştirilen niteliklendirme işlemi sonucunda, sonuç odaklı pazarlama faaliyetleriniz için etkin kaynak yaratılır.

Tahsilat Aramaları,

 • Firmanızın müşterileri, talepleriniz doğrultusunda, bu konuda özel olarak eğitilmiş çalışanlarımız tarafından aranarak tahsilat işlemleri gerçekleştirilir. Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz, telefon ile iletişim dışında, e-mail, faks ve diğer iletişim kanallar aracılığı ile de tahsilat çalışmalarını gerçekleştirir.

Ödeme Hatırlatma Görüşmeleri,

 • Firmanızın müşterileri, belirli ödeme tarihleri öncesinde, bu konuda özel olarak eğitilmiş çalışanlarımız tarafından aranarak, firmanıza yapacakları ödemeler konusunda bilgilendirilir. Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz, telefon ile iletişim dışında, e-mail, faks vb. diğer iletişim kanallar aracılığı ile de ödeme hatırlatma faaliyetlerini gerçekleştirir.

Müşteri Memnuniyet Anketleri,

 • Firmanız tarafından iletilen “Müşteri Memnuniyeti Anketi” soruları telefon, e-mail ve faks kanalları aracılığı ile müşterilerinize iletilir. Verilen yanıtlar konsolide edilerek firmanız ile paylaşılır. Talep edildiğinde sonuçların istatistiksel değerlendirmesi yapılır.

Gizli Müşteri Memnuniyeti Anketi,

 • Gizli Müşteri Araştırmaları hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve çalışan performansını ölçmede çok etkin bir araçtır. Firma kurallarının ve çalışanlara verilmiş olan eğitimlerin ne ölçüde hayata geçtiğini tespit edebilmek için hizmet sektöründe etkin olarak kullanılmaktadır. Gizli Müşteri Araştırması metodolojisi ile kendi firmanızın performansı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz gibi yapılacak bir “kıyaslama” çalışması ile rakiplerinizin performansı, satış teknikleri ve satışta öne çıkardıkları noktalar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Geri Kazanım Aktiviteleri,

 • Firmanızla çalışma sürecini sonlandırmış olan müşterileriniz, konusunda uzman çalışanlarımız tarafından aranarak, sisteminize yeniden kazandırılır.

Kampanya Yönetimi

 • Belirlenen hedef kitle dahilindeki müşterileriniz, firmanız tarafından gerçekleştirilen kampanyalar konusunda bilgilendirilmek üzere Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından aranır.
  Telefon kanalı ile gerçekleştirilen kampanya faaliyetlerinin yanı sıra, e-mail, faks ve SMS kanalları aracılığı ile de bilgilendirme yapılır.
  Kampanya süresince kaydedilen bilgiler kampanya bitiminde analiz edilerek daha sonraki çalışmalarınızda kullanılmak üzere iletilir.

Veri Güncelleme

 • Firmanız tarafından iletilen veri tabanındaki bilgiler, Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından incelenerek, önceden mutabık kalınan süreler içerisinde gerekli aramalar gerçekleştirilir ve veri tabanınızdaki tüm bilgilerin güncelleştirilmesi sağlanır.
  Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz, telefon ile iletişim dışında, e-mail, faks ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile de veri güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.

Müşterinin Sesi Olma

 • Firmamız tarafından yapılan her aramaya ait görüşme sonuçları müşteriyi tanıma ve uygun kampanyalarla yönlendirilmesi için Pazarlama departmanınıza destek nitelikli ve katma değer yaratmak amacıyla loglanmakta ve analiz edilerek müşterilerimize rapor halinde paylaşılmaktadır.

LCV (Lütfen Cevap Veriniz) Aramaları

 • Firmanız tarafından düzenlenen etkinliklere katılımın sağlanması amacıyla, belirlenen müşteri grupları Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılır ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
 • Telefon kanalı ile gerçekleştirilen etkinlik/kayıt aramalarının yanı sıra, müşterileriniz, e-mail, faks ve SMS kanalları aracılığı ile de bilgilendirilir.