Inbound

Inbound

Inbound

Müşteri Hizmetleri

 • Nihai Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla şikayet, talep, öneri ve teşekkürlerinin telefon, e-posta, web, faks gibi çeşitli kanallar aracılığı ile karşılanması ve yönetilmesidir.

Şikayet Yönetimi

 • Müşterilerinizden ulaşan şikayet çağrıları, bu konuda eğitimli Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından, profesyonel bir tutumla ele alınarak, önceden belirlenmiş standartlar çerçevesinde yanıtlanır.
 • Telefonla ulaşan çağrılar dışında web chat, e-mail, faks kanalları aracılığı ile gelen şikayete ilişkin talepler de, Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından önceden belirlenen standart yanıt süreleri içerisinde ve belirlenen hizmet kriterleri doğrultusunda cevaplanır.
 • Şikayet konusunda ulaşan çağrılarla ilgili gerekli aksiyonlar başlatılarak, sorun çözüme kavuşturulduktan sonra, gerekli durumlarda müşterileriniz aranarak sonuçla ilgili bilgilendirilir.
 • Telefonla ulaşan şikayet çağrıları dışında web chat, e-mail, faksi kanalları aracılığı ile gelen şikayet talepleri ile ilgili olarak, Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz söz konusu kanallar aracılığı ile müşterilerinizi önceden belirlenen standart yanıt süreleri içerisinde ve belirlenen hizmet kriterleri doğrultusunda geri arayarak bilgilendirir.

Kriz Destek

 • Kurumun plandışı bir şekilde çağrılarını arttıracak herhangi bir olay, durum karşısında acil çağrı karşılama hizmeti sunulmaktadır.
 • Kurumsal Müşterimizin (varsa) kendi çağrı merkezi hizmetinin yetersiz kalabileceği ya da dönemsel olarak çağrı merkezi hizmeti alması gereken sıradışı çağrı yoğunluklarında Connect’in profesyonel ve hızlı ve acil çözüm hizmetlerinden yaralanabilir.
 • Kriz Destek hizmeti kapasamında çağrı merkezi hizmeti verilecek konuda hızlandırılmış eğtimlerle Müşteri Hizmet Yetkilisi göreve hazırlanır.
 • İlgili hizmete ait raporlamalar için ihtiyaç duyulacak verilerin alınması sağlanır ve detaylı olarak günlük ve hizmet sonunda Kurumsal Müşterimiz bilgilendirilir.

Sipariş Alma

 • Müşterilerinizden sipariş konusunda gelen talepler yanıtlanır ve siparişlerle ilgili bilgiler kaydedilerek ortak veri tabanı aracılığı ile en kısa sürede bilginize sunulur.

Tahsilat Aramaları

 • Firmanızın müşterileri, talepleriniz doğrultusunda, bu konuda özel olarak eğitilmiş çalışanlarımız tarafından aranarak tahsilat işlemleri gerçekleştirilir.
 • Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz, telefon ile iletişim dışında, e-mail, faks vb. diğer iletişim kanallar aracılığı ile de tahsilat çalışmalarını gerçekleştirir

Randevu Yönetim

 • Saha satış elemanlarınızın etkin kullanılabilmesi ve sıcak satışa daha fazla zaman ayırabilmeleri ve satış süreci için önemli bir aşama olan randevu alma faaliyeti, uzman Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından etkin şekilde gerçekleştirilir.
 • Kurumsal Müşterimizin randevu sistemi ile temas etmek istediği Müşterileri aranarak randevu saat ve yeri hakkında bilgilendirilir. Randevu Yönetimi için en etkin iletişim tercihi için Kurumsal Müşterilerimize alternatif temas kanalları sunulur.

Satış Sonrası Destek

 • Teknolojik altyapısı ve eğitimli ekibi ile Connect, ürün ve hizmetleriniz hakkında gelen tüm soru ve taleplerin, önceden belirlenen ve mutabık kalınan standart hizmet kriterleri doğrultusunda yanıtlanacağını garanti eder.
 • Telefonla ulaşan talepler dışında web chat, e-mail, faks ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile gelen satış sonrası destek talep ve soruları da Müşteri Hizmetleri Yetkililerimiz tarafından standart yanıt süreleri içerisinde ve önceden belirlenen hizmet kriterleri doğrultusunda cevaplanır