9 Nedenle Connect İşortaklığı

9 Nedenle Connect İşortaklığı

Çözüm Ortağı Felsefesi

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri kendisini, hizmet verdiği kurum / kuruluşlar için bir tedarikçi olmaktan öte kuruma değer katan bir çözüm ortağı olarak konumlandırmaktadır. Bu noktada Connect'in çözüm ortaklığı yaptığı kurumun işini, hedeflerini, iş sürecini anlamak üzere ayırdığı süre ve enerji, "farklılaştıran unsur" olarak dikkat çekmekte. Connect çalışanları Süreç Odaklı Proaktif Planlama (SOPP) metodolojisi ile hizmet verdiği kurumun iş süreçlerini analiz etmekte ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğu hizmetleri şekillendirmektedir. Böylelikle daha iyi, daha hızlı, daha ucuz nasıl yapılabilir sorularının yanıtını hizmet verdiği kurum adına Connect vermektedir.

Uzmanlık ve Yenilikçilik

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri'nin yöneticileri uzun yıllar çağrı merkezi sektörü içerisinde danışmanlık, eğitim gibi görevlerde ve sektör yapılanmasında aktif rollerde bulundular ve halen bulunmaya da devam etmektedirler. Çağrı merkezi uygulamaları ile ilgili gelişmeler Connect'in uzman yöneticileri tarafından günlük takip edilmekte, çalışma yöntemleri ve teknolojik gereksinimler düzenli olarak gözden geçirilip sürekli iyileştirme yoluna gidilmektedir. Bu da hizmet alan firmaya düzenli olarak yeni fikirler sunularak iş gelişimine katkıda bulunulmasını sağlamaktadır.

SOPP- Süreç Odaklı Proaktif Planlama

Connect tarafından geliştirilen ve 6 yıllık bir sektörel birikim sonucunda ortaya çıkan Süreç Odaklı Proaktif Planlama-SOPP- Yöntemi, kurumun beklentilerini değerlendirerek "eğer" senaryolarıyla tüm süreç yönetiminde karşılaşılacak olasılıkları saptayarak uzun vadeli Çağrı Merkezi Yönetim planlaması yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle ortaya çıkan iş süreçleri, projenin hızlı bir şekilde uygulanmasını ve ilk uygulamada başarı kazanılmasını mümkün kılarken uzun vadede oluşabilecek yeni modellerin kolaylıkla hizmet kapsamına alınmasına olanak tanımaktadır.

Yüksek Hizmet Kalitesi Ve Operasyonel Mükemmeliyet

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri yöneticilerinin çağrı merkezi sektöründe edindikleri deneyimleri ve birikimleri müşterilerine sundukları her hizmet alanında operasyonel mükemmeliyetin garanti altında olacağı anlamını taşımaktadır.

Esneklik Ve Etkin Maliyet Yönetimi

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri, çağrı merkezi operasyonlarında Aktivite Tabanlı Maliyetlendirme (Activity Based Costing - ABC) yaklaşımını kullanmakta. Bu sayede verimlilik ve kapasite kullanımı hesapları etkin yapılabilmekte ve hizmet verdiği kurumlara doğru ve esnek fiyatlandırma alternatifleri sunabilmektedir.

Teknoloji Yatırımları

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri, tamamen entegre teknolojik alt yapısı ile müşterilerine özel seçenekler sunabilmekte. Mevcut çağrı merkezi teknolojilerinin tümüne sahip olan Connect, projelerde gereksinim duyulan yeni teknolojik imkanları da kolayca altyapısına adapte edebilmektedir. Öte yandan çağrıların daha ucuz olan IVR gibi alternatif kanallara yönlendirilmesi önemli bir maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir.

Kalite Ve Süreç iyileştirme Çalışmaları

Connect Çağrı Merkezi Çözümleri'nde hizmet verilen firma için toplanan tüm veriler kurumun ve hizmet sürecinin iyileştirilmesi için değerlendirilip kullanılmakta. Böylelikle hizmet alan firmaların işleri daha etkin olarak yapılabilmekte ve kuruma yeni fikirler sunulabilmektedir.

Etkin Satış Sonrası Destek Hizmeti

Gerek Connect tarafından proaktif tespit edilen ihtiyaçlar ve eğilimler gerekse hizmet alan kurumlar tarafından dile getirilen talepler süratle ele alınarak SOPP yönteminin sağladığı avantajla "planlama ve yaşama geçirme" toplantıları ile değerlendirilmekte ve aksiyon başlatılmaktadır.

Çalışan Kalitesi

"Mükemmel müşteri hizmeti sunmanın ilk şartı; bilgili, güvenli ve proaktif yaklaşım sunan personel yaratmaktır" anlayışından yola çıkan Connect Çağrı Merkezi Çözümleri, yetkin, bilgili ve sürekli değişim gösteren, motive, heyecanlı, coşkulu müşteri temsilcileri ile çalışmaktadır.